Pytania  i odpowiedzi dotyczące przetargu

Pytanie1.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku -  siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie” a w związku z tym, zapytania z dnia 24.10.2013 r. w sprawie udostępnienia przedmiarów w formie edytowalnej

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa pytanie zawarte w piśmie z dnia 24.10.2013 r. uprzejmie informuję, że możemy udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej .ath.

Zwracam  jednak uwagę, że przedmiary powinno się traktować orientacyjnie i przed opracowaniem kosztorysu  ofertowego należy dokonać ich sprawdzenia  z natury,  uwzględniając oczywiście rozwiązania ujęte w dokumentacji projektowej.  

Do załączników dotyczących przetargu dodano plik: 

  • RIO - parter , 1 , 2 ,3 piętro - przedmiar.ath