Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm,) na:

„ Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz serwera dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie”