Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2017.1579 t. j. z dnia 2017.08.24 na:

 

„ Dostawę serwera, sprzętu komputerowego i oprogramowania  dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie”