Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 7

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Ciechanowie znajduje się w pomieszczeniach użyczonych w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. Pomieszczenia znajdują się na 4 piętrze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno od ulicy oraz dwa od zaplecza budynku.

Do wejść prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnością ruchową przy schodach od ulicy.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ulicy 17-go Stycznia. W budynku są dwie windy. Wewnętrzny panel sterujący nie został oznaczony alfabetem Braille’a. Winda nie została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się: 2 na parterze, 1 na pierwszym piętrze i 1 na czwartym piętrze.

Korytarz na piętrze, na którym znajduje się siedziba Zespołu Zamiejscowego w Ciechanowie jest szeroki umożliwiający wyminięcie się 2 osób. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obecnie brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.