obrazek

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

NIP 526-104-85-28

Regon 010081380

Prezes - Wojciech Tarnowski

Zastępca Prezesa - Bożena Zych   

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

 

 Kontakt z poszczególnymi wydziałami:

Sekretariat Izby

tel. (22) 628-28-62

Biuro Izby

tel. (22) 629-42-81

Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej

tel. (22) 625-61-72

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

tel. (22) 622-16-22

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

tel. (22) 625-38-59

Obsługa Rzecznika i Regionalnej Komisji Orzekającej

tel. (22) 629-53-79

  

Numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie:

39 1010 1010 0080 1922 3100 0000