Szanowni Państwo
Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne związane z koronowairusem SARS-Co V-2, ale także ważną rolę administracji publicznej, która musi zapewniać nieprzerwane działanie Państwa proszę o ograniczenie kontaktów z Izbą do niezbędnie koniecznych.
W związku z powyższym proszę o przekazywanie korespondencji głównie w formie elektronicznej. Korespondencja papierowa powinna być przekazywana do Izby tylko za pośrednictwem operatora pocztowego.

     

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw na okres 30 dni.

 

obrazek

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

NIP 526-104-85-28

Regon 010081380

Prezes - Wojciech Tarnowski

Zastępca Prezesa - Bożena Zych   

e-mail: warszawa(at)warszawa.rio.gov.pl

(w miejsce "(at)" prosze wpisac "@")

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piatku w godz. 730-1530

 

 Kontakt z poszczególnymi wydziałami:

Sekretariat Izby

tel. (22) 628-28-62

Biuro Izby

tel. (22) 629-42-81

Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej

tel. (22) 625-61-72

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

tel. (22) 622-16-22

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

tel. (22) 625-38-59

Obsługa Rzecznika i Regionalnej Komisji Orzekającej

tel. (22) 629-53-79

  

Numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim Oddzial Okregowy w Warszawie:

39 1010 1010 0080 1922 3100 0000