obrazek

 

 

Jednostki podlegające nadzorowi oraz kontroli Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 

Stan na 1 stycznia 2022 r.

 

Ogółem  
 Jednostki samorządu terytorialnego, z tego: 370
 - gminy, w tym: 309
wiejskie  215
             miejsko - wiejskie  64
miejskie  30
 - powiaty  37
  - miasta na prawach powiatu  5
  - województwo samorządowe  1
 Związki komunalne  18

* miasta na prawach powiatu Warszawa, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom.

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego podlegających nadzorowi RIO w Warszawie: