Szanowni Państwo, 

           informujemy, iż należności z tytułu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie należy wpłacać na rachunek w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr rachunku: 39 1010 1010 0080 1922 3100 0000