Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) oraz ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).