Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie posiada w trwałym zarządzie część budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Koszykowej nr 6a. Budynek posiada 7 kondygnacji i znajduje się na działce o powierzchni 843 m2. Pomieszczenia zajmowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie położone są w części parteru i piwnicy oraz w całości pięter I - III. Zajmowana powierzchnia wynosi 1.656,63 m2, co stanowi udział 0,4984 w całości budynku. Pozostała powierzchnia budynku jest zajmowana przez inny podmiot publiczny.

W 2022 roku roczny podatek od nieruchomości został ustalony w wysokości 14.606,43 zł, zaś roczna opłata za trwały zarząd wynosi 38.048,51 zł.

Majątek
Na dzień 31 grudnia 2021 roku majątek trwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie według wartości brutto wynosi:

            Środki trwałe – 4.738.681,97 zł
    
Pozostałe środki trwałe – 1.549.681,18 zł
    
Wartości niematerialne i prawne – 221.513,33 zł