Zestawienia zbiorcze zawierają informacje z wykonania budżetów poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych jest możliwy pod adresem podanym poniżej dla danego roku budżetowego.

https://www.gov.pl/web/finanse/2021-r3