Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) kierowane do Izby wnosi się na piśmie na adres do doręczeń elektronicznych.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej Izby pozostawia się bez rozpoznania.

Adres do doręczeń elektronicznych Izby stanowi elektroniczna skrzynka podawcza na platformie e-PUAP. Link do platformy e-PUAP znajduje się w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP".