właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

 

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

Bożena Zych

Zastępcy Rzecznika 

 

Iwona Jagodzińska

Kamil Michalak

Agata Pączkowska

Renata Sokolnicka

 

Obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

tel. 48 22 629-53-79
     email: rdfp(at)warszawa.rio.gov.pl

 

 

 Adres do korespondencji:
 ul. Koszykowa 6a,
 00-564 Warszawa

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku.