Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

Prezes RIO - Wojciech Tarnowski
       Zastępca Prezesa RIO -  Bożena Zych

Sekretariat


tel  48  22 628 28 62
e-mail: warszawa(at)warszawa.rio.gov.pl

   
   
Biuro

 Kierownik Biura: Agnieszka Kwiatkowska
Zastępca Kierownika Biura:  Beata Płuciennik  
tel. 48  22 629 42 81
e-mail: biuro(at)warszawa.rio.gov.pl

   
   

 Księgowość

Główny Księgowy: Renata Piątek
tel. 48 22 625 61 72

   
   
Członkowie Kolegium tel. 48 22 625 20 97
   


Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

Naczelnik WIAS:                                        
Karolina Walczak-Grabowska

Zastępca Naczelnika WIAS:  
Eryka Pamięta

Zastępca Naczelnika WIAS:                       
Elżbieta Salak
tel. 48  22 625 17 84
tel. 48  22 625 19 32
e-mail: wias(at)warszawa.rio.gov.pl
e-mail: szkolenia(at)warszawa.rio.gov.pl

   
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
Naczelnik WKGF: Monika Mochocka 
Zastępca Naczelnika WKGF: Żaneta Dominiak
tel. 48 22 625 38 59
e-mail:  wkgf(at)warszawa.rio.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Wasilewska-Szypluk
e-mail: iod(at)warszawa.rio.gov.pl

Koordynator ds. dostępności

Małgorzata Wasilewska-Szypluk
e-mail: dostepnosc(at)warszawa.rio.gov.pl

   
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, siedziba w Warszawie, wykonuje zadania nadzorcze wobec jednostek samorządu terytorialnego:
- z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego,
- Miasto Stołeczne Warszawa,
- Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- gmin z terenu Powiatu Mińskiego: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, Sulejówek,
- gmin z terenu Powiatu Nowodworskiego: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym,
oraz związków jednostek samorządu terytorialnego mających siedziby w w/w jednostkach